Vermeldingen – Activiteit – hijdienietgenoemdmagworden